Keurmerk Cultuurkeur

Het keurmerk Cultuurkeur borgt de kwaliteit van het muziekonderwijs en de organisatie en wordt afgegeven op basis van de landelijke richtlijnen van het Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst. Het gaat hierbij om kwaliteitseisen rondom het cursusaanbod, de financiële en interne organisatie, visie, beleid en marketing.

Sinds december 2014 is de Hillegomse Muziekschool gecertificeerd met het kwaliteitskeurmerk Cultuurkeur. Binnen de Hillegomse Muziekschool is het bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit in het cursusaanbod en in de organisatie een belangrijk speerpunt. Dit is dan ook één van de belangrijkste redenen geweest om dit certificeringstraject in te stappen. Aan het einde van dit traject kreeg het team van de Hillegomse Muziekschool te horen dat de school op alle gestelde normeisen is goedgekeurd en als allereerste culturele organisatie in de omgeving officieel is gecertificeerd!

KunstKeurmerkCertificaat_resizeMet het behalen van dit keurmerk heeft de Hillegomse Muziekschool officieel de bevoegdheid gekregen om de landelijke muziekexamens af te nemen en het nationaal muziekdiploma uit te reiken. Deze voormalige HAFABRA (Harmonie Fanfare Brassband) examens zullen in de toekomst alleen nog afgenomen kunnen worden door gecertificeerde culturele instellingen.

Dit keurmerk is toegekend voor vier jaar, daarna vindt er een her-certificering plaats. De komende jaren zal de Hillegomse Muziekschool hard blijven werken om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen en om zich nog verder te ontwikkelen, te verbeteren en te vernieuwen.

kwaliteitskeurmerk Cultuurkeur
KunstKeurmerkCertificaat