Jeugdcultuurfonds

LogoJeugdCultuurfondsHillegomOp 1 september 2015 zijn het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds in de gemeente Hillegom van start gegaan. Deze fondsen geven een bijdrage in de kosten voor sport of cultuur voor kinderen uit gezinnen met een lager inkomen.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten of om muziekles te volgen. Ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds bieden deze kinderen de kans om toch hieraan deel te nemen. Bij sporten is het belangrijk dat de sportvereniging door NOC*NSF is erkend. In Hillegom is het verder mogelijk zwemles via het Jeugdsportfonds te betalen. Bij het Jeugdcultuurfonds komen naast muziekles ook dans en toneel of tekenlessen in aanmerking voor een bijdrage.

Een aanvraag doen
Het aanvragen van een bijdrage kunt u doen via een intermediair. Een intermediair is iemand die betrokken is bij de opvoeding van het kind, zoals docenten, jeugdhulpverleners, sportbuurtwerkers of medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij controleren ook of een kind daarna daadwerkelijk naar sport of muziekles gaat. Ontvangt u een bijstandsuitkering dan kunt u ook een aanvraag doen via uw inkomensconsulent.

Voorwaarden
Voor het aanvragen van een bijdragen uit het Jeugdcultuurfonds of het Jeugdsportfonds gelden de volgende voorwaarden:

  • Voor kinderen van 4 tot 18 jaar
  • Voor kinderen die zijn ingeschreven in de gemeente Hillegom
  • Voor kinderen waarvan het inkomen van de ouders/verzorgers niet hoger is dan 120% van het sociaal minimum
  • Een intermediair doet de aanvraag, niet de ouders/verzorgers zelf
  • Het geld wordt rechtstreeks aan de aanbieder betaald
  • Voor ieder kind uit een gezin kan een aanvraag worden ingediend
  • Voor één kind kan of een sportaanvraag of een cultuuraanvraag worden gedaan, niet allebei
  • Voor cultuur is de bijdrage van het Jeugdcultuurfonds maximaal €450,- per 12 maanden per kind.

Heeft u vragen over deze fondsen, dan kunt u kijken op www.jeugdcultuurfonds.nl of contact opnemen via zuidholland@jeugdcultuurfonds.nl of 0174 – 244940

Jeugdcultuurfonds Hillegom:  www.jeugdcultuurfonds.nl/2199/regionaal/hillegom/