Individuele lessen of duolessen

Klassieke muziek of improviseren? Of ben je meer voor hardrock? Bij de Hillegomse Muziekschool bepaal je altijd zelf, in overleg met je docent, hoe de lessen op jou persoonlijk worden afgestemd. Je geeft zelf aan waar je interesses liggen.

Individuele les of duoles
Er zijn verschillende lesvormen mogelijk bij de Hillegomse Muziekschool. Er kan gekozen worden voor wekelijkse individuele lessen van 20 of 30 minuten, maar ook voor wekelijkse duolessen van 40 minuten. Als je kiest voor een individuele les dan heeft dit als voordeel dat je zelf het tempo bepaalt en dat er meer op jouw eigen mogelijkheden en interesses kan worden ingesprongen. Lijkt het je leuk om samen muziek te maken? Dan is de duoles echt iets voor jou! Tijdens het samenspelen leer je naar elkaar luisteren en op elkaar te reageren; kortom je leert van elkaar!

Individuele les om de week
Naast de wekelijkse individuele lessen is het ook mogelijk om te kiezen voor tweewekelijkse lessen van 30 of 40 minuten. Deze lesvorm wordt alleen aangeboden aan leerlingen vanaf 12 jaar, want voor jongere leerlingen is het belangrijk om wekelijkse lessen te volgen.

Wat is muziekles?
In de lessen wordt samen met de docent gewerkt uit een methode of een muziekstuk ingestudeerd. De docent werkt hierbij aan technische en muzikale vaardigheden. Om jezelf zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen is het belangrijk om thuis ook aan de slag te gaan en regelmatig te oefenen. Bespreek dit ook met de docent tijdens de kennismakingsles en/of de eerste muziekles zodat je weet wat ervan je wordt verwacht. Bekijk voor meer informatie ook eens onze folder: Wat je moet weten over muziekles!

Communicatie over vorderingen
Communicatie tussen leerling, ouders en docent is heel belangrijk bij het stimuleren van kinderen. Jaarlijks wordt de mogelijkheid gegeven voor een tien-minutengesprek. Tijdens dit gesprek zijn ouders, leerling en docent aanwezig en kunnen de leerlingen hun eigen leerdoelen en repertoire vaststellen voor het komende cursusjaar.

De ouders van leerlingen tot en met zestien jaar worden twee keer per jaar op de hoogte gehouden van de voortgang van hun kinderen. Rond de kerstvakantie ontvangen deze ouders een Voortgangsmail en aan het einde van het cursusjaar nemen al deze leerlingen deel aan een Graad- of Fase examen. Het daaruit voortkomende beoordelingsformulier wordt aan de leerlingen mee naar huis gegeven.

10-minutengesprekken
Na de enthousiaste reacties van ouders en leerlingen op de 10 minutengesprekken die vorig jaar aan het begin van het schooljaar zijn gevoerd, gaan we dat dit jaar weer herhalen.
De doelstelling van deze gesprekken is om aan het begin van het schooljaar met de ouders en de leerling het gesprek aan te gaan over de leerdoelen voor het komende schooljaar. Hierbij worden afspraken gemaakt over wat de leerling wil bereiken. Wil de leerling bijvoorbeeld Fase examen doen of niet, welke muziek wil de leerling leren spelen, wil de leerling veel voorspelen, wil de leerling veel samenspelen? Ook kan de docent uitleggen wat er allemaal geleerd en geoefend kan worden om deze doelen te bereiken. Dit is een manier om klantgericht en leerlinggericht te werken, maar ook bedoeld om docenten een beeld te geven van wat de leerling en ouder verwacht van de lessen.

De tien minutengesprekken zullen worden ingepland tussen 18 t/m 29 september 2017.

Informatie avond voor ouders
Regelmatig worden vragen gesteld door ouders: over de begeleiding rondom het oefenen van
de leerlingen, over de inhoud van de lessen, het examensysteem en nog meer. Directeur Nadine Stolk zal tijdens de informatieavond op maandag 6 november uitleg geven over de inhoud van de muzieklessen, het Graad- en Fase examensysteem en over het oefenen thuis. Hierbij zullen ook praktische tips worden gegeven aan de ouders om het thuis oefenen te stimuleren en te begeleiden. Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van vragen.

De avond is in lokaal 6 van de muziekschool. Vanaf 19.00 uur staan de koffie en thee klaar. Om 19.30 uur start de avond.
U kunt zich tot vrijdag 3 november aanmelden voor deze avond via mail: info@hillegomsemuziekschool.nl

Examens
Op de Hillegomse Muziekschool bieden wij de leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende examens. Doel van de examens is het hebben van een praktisch toets moment waar de leerlingen naar toe kunnen werken.

Alle leerlingen tussen 8 en 16 jaar doen in juni het graadexamen. Het graadexamen wordt voorbereid en afgenomen tijdens de lessen. Hierin worden zowel technische als muzikale vaardigheden als theoretische kennis getoetst. In de eerste jaren gebeurt dit spelenderwijs. Na het behalen van het graadexamen krijgen de leerlingen een diploma. Een hele goede stimulans om lekker muziek te blijven maken!

Naast de graadexamens worden ook de Fase-examens conform de landelijke HAFA-opleiding afgenomen. In plaats van een graadexamen doen de leerlingen in het 3e lesjaar examen A, in het 5e lesjaar examen B en in het 7e lesjaar examen C. Aan het Fase-examen hangt meer gewicht. De beoordeling wordt gedaan door een jury van minimaal 2 personen en een voorwaarde is dat het bijbehorende theorie-examen is behaald.

Graadexamenweken deel 1: 16 t/m 26 april 2018
Graadexamenweken deel 2: 14 t/m 25 mei 2018
Theorie examens: 21 april 2018
Praktijkexamens: 2 juni 2018
Diploma uitreiking: 7 juli 2018 16.00 uur