HAFA – HHK

De Hillegomse Harmonie Kapel is een vereniging met een zeer rijke historie. De Hillegomse Harmonie Kapel is opgericht op 1 november 1894 en is daarmee één van de oudste of misschien wel de oudste vereniging uit de streek. Aanvankelijk bestond de kapel uit een select gezelschap dat een zware ballotage had doorstaan. Zo rond 1915 werden deze regels aangepast en werd de vereniging toegankelijk voor iedere muziekliefhebber.
In 1946 werd aan de toenmalige harmonie bezetting een drumband toegevoegd en veel later, in 1972 een majorettegroep.
In 1988, toen de vereniging besloot haar “loop-” activiteiten te stoppen, kwam tevens een einde aan het bestaan van de majorette-groep. De belangstelling hiervoor was minimaal en de zorgen enorm groot.
Ondanks dat de drumband in 1990 wegens gebrek aan leden werd opgeheven, groeide de vereniging hier toch in omvang en aantal leden en werd de kapel onder de zeer bezielende leiding van dirigent Wim Notenboom een volwaardig concert-gezelschap. In de vroege uren van zondag 29 mei 1994 werd deze progressie bruut verstoord door de brand van het Jeugdhuis. Van de één op de andere dag was de vereniging dakloos en bezat bijna niets meer. En dat in het jaar dat het 100-jarig bestaan groots gevierd had moeten worden.

HC1_2354_1000
In bescheiden vorm is toch voldoende aandacht besteed aan dit jubileum. De kranten hebben er vol mee gestaan en door een speciaal jubileumcomité was er voldoende geld verzameld om de leden te voorzien van nieuwe instrumenten en uniformen. Ter gelegenheid van dit jubileum werd de Hillegomse Harmonie Kapel door burgemeester Hermans van Hillegom namens Hare Majesteit de Koningin onderscheiden met de KONINKLIJKE EREPENNING.

Na het verlies van het onderkomen is jarenlang gerepeteerd in allerlei kantines en bollenschuren en zes jaar lang in huize Sonnevanck aan de Sixlaan te Hillegom. Uiteindelijk is op 3 april 2000 de voormalige gymnastiekgebouw aan de Juliana van Stolberglaan aangekocht van de gemeente Hillegom voor fl. 1,00. Ondanks de lage aankoopsom moest er toch voor ruim fl. 200.000,00 aan verbouwd en gerenoveerd worden om het geschikt te maken voor repetities, vergaderingen, bergingen, clubavonden enz. Op 9 juni 2001 is het eigen verenigingsgebouw “DE BESTEMMING” van de Hillegomse Harmonie Kapel officieel in gebruik genomen.
Hillegomse Harmonie Kapel is “De Bestemming” één van de belangrijke bindende factoren. Zowel het schoonhouden, het onderhoud, als het verbeteren van het gebouw wordt door de leden zelf gedaan, hetgeen de saamhorigheid ten goede komt. In 2005 zijn de entree en de toiletgroepen grootscheeps onder handen genomen, waarbij het gebouw ook geschikt is gemaakt voor rolstoelgebruikers. In 2009 heeft de tuin een grote metamorfose doorgemaakt. Deze werkzaamheden vormden o.a een onderdeel van het project van gemeente en politie om het scholengebied, waar “De Bestemming” een onderdeel van uitmaakt, veiliger en vandaalbestendiger te maken. In 2011 is de tuin aan de zijkant van het gebouw vervangen door parkeerplaatsen. Onlangs zijn de verbouwingen afgerond om De Bestemming klaar te maken voor de toekomst en is het een zeer modern verenigingsgebouw geworden waar het heel prettig musiceren is.

Voor meer informatie over de Hillegomse Harmonie Kapel: www.hhkhillegom.nl