Muziek BSO Wonderland

KDV Wonderland

 KDV Wonderland biedt muzieklessen aan voor de kinderen van 1,5 tot 4 jaar in de bewegingsruimte op de Stationsweg. De lessen worden gegeven door een docent van de Hillegomse Muziekschool. De lessen zijn er op gericht om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de motorische vaardigheden en ontwikkeling van de zintuigen van de kinderen. Deze lessen zijn speciaal bedoeld voor de kinderen van KDV Wonderland. Er is ook altijd een pedagogisch medewerker aanwezig tijdens de les. 

 De cursus bestaat uit 8 lessen van 30 minuten en kost €54,- Inschrijven kan via www.hilegomsemuziekschool.nl/inschrijven. 

Data cursus muziekles Wonderland 2019:

13 mei

20 mei

27 mei

3 juni

17 juni

24 juni

1 juli

8 juli

 

 

BSO Wonderland

BSO Wonderland biedt een haal- en brengservice aan van en naar de HIllegomse Muziekschool. Informeer bij de BSO naar de mogelijkheden van deze haal- en brengservice en overleg daarna met de muziekschooldocent over een mogelijke lestijd.  De muziekschool wisselt geen leerlingengegevens uit met de BSO, dus het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de BSO op de hoogte te houden over de lestijd op de muziekschool en eventuele wijzigingen hiervan.